Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

     Hợp đồng là văn bản quan trọng trong mọi giao dịch của các bên liên quan, là căn cứ thực hiện, tranh chấp, hoặc phục vụ trong tố tụng. Có rất nhiều loại hợp đồng và mỗi loại hợp đồng có những đặc thù và những vấn đề cần lưu ý riêng về thể thức, nội dung … khi soạn thảo để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

     Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức, Luật Minh Tuệ cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng để Cùng khách hàng tham gia đàm phán, thương thảo, tham vấn ký kết hợp đồng.Chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung trong hợp đồng với các đối tác liên quan theo qui định của pháp luật, Chịu trách nhiệm soạn thảo tư vấn hợp đồng dựa trên quyền đại diện cho doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật

 Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo mọi loại hợp đồng để đảm bảo trong giao dịch giữa các bên, gồm:

 • Nhóm Hợp đồng mua bán
 • Nhóm hợp đồng Dịch vụ
 • Nhóm hợp đồng Đất đai Nhà ở
 • Nhóm hợp đồng về Tài chính, vốn, tiền
 • Nhóm hơp đồng Thuê, cho thuê
 • Nhóm hợp đồng Liên doanh, liên kết
 • Nhóm hợp đồng Sở hữu trí tuệ
 • Nhóm hợp đồng Lao động
 • Các nhóm hợp đồng khác.


 
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DỊCH VỤ

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
 • Bước 2: Tư vấn sơ bộ, yêu cầu cung cấp thêm thông tin
 • Bước 3: Giao kết và thỏa thuận
 • Bước 4: Thực hiện soạn hợp đồng đúng yêu cầu

PHÍ DỊCH VỤ & THỜI GIAN 

 • Phí dịch vụ: Từ 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
 • 2 - 4 ngày làm việc tùy yêu cầu hợp đồng

 CAM KẾT DỊCH VỤ

 • Tư vấn rõ ràng, cặn kẽ
 • Hoàn thành công việc đúng cam kết
 • Thỏa thuận rõ ràng
 • Đảm bảo về sự bảo mật thông tin khách hàng

Liên hệ tư vấn: 0972 292 377

Tags: Hợp đồng

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117