Trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông

Trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông:

 1. Trường hợp xác định: tai nạn giao thông do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại
 • Theo Khoản 2 Điều 584 quy định “Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại,”
 • Nếu trường hợp này chứng minh được tai nạn này là sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiết hại thì A không có trách nhiệm bồi thường;

 

 1. Trường hợp xác định: tai nạn giao thông do lỗi 1 phần/hoàn toàn của người gây tai nạn, thì người gây tai nạn có khả năng phải chịu trách nhiệm sau:
  • Trách nhiệm hình sự:
 • Theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộnhư sau: 

      “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt           tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:   

       a) Làm chết người;
       b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
       c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
       d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Nếu A vi phạm quy định an toàn giao thông gây thiệt hại sức khỏe tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.
  • Trách nhiệm Hành chính:
 • Trong trường hợp Tai nạn giao thông xảy ra do lỗi của người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ như chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, bên cạnh trách nhiệm khác, tùy trường hợp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
  • Trách nhiệm bồi thường
 • Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường theo Khoản 1, điều 584 Bộ luật dân sự quy định: “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”
 • Xác định thiệt hại để quy trách nhiệm bồi thường, căn cứ theo Điều 589, điều 590 Bộ luật Dân sự như sau:
  Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

        Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

 1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 4. Thiệt hại khác do luật quy định.

          Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

       Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:
       a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
       b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập            trung bình của lao động cùng loại;
        c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người               thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại 
        d) Thiệt hại khác do luật quy định.

        Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để            bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người            có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

 • Trách nhiệm bồi thường gồm bồi thường do thiệt hại:

      + Do tài sản bị xâm phạm: áp dụng khoản 1, 2 điều 589: tài sản hư hổng và lợi ích việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất;

      + Do sức khỏe bị xâm phạm : áp dụng tất cả quy định của điều 590;

Tags: giao thông

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117