Hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ thông qua trực tiếp HĐQT

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ
  3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ (có nội dung sửa Điều lệ công ty);
  4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Thủ tục trình tự tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định trên trong thời hạn 10 ngày từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Do Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ:

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ cho 01 Doanh nghiệp
  • Lệ phí: 200.000 đ;
  • Thời hạn giải quyết: 03 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.  

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ (theo giấy hẹn).

  • Đối với Hồ sơ hợp lệ: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ. Sau đó hoàn thiện lại hồ sơ và nộp theo quy trình trên.

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117