Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Chia lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế tncn

Nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, khi được các công ty bạn đầu tư chia lợi nhuận nhưng lại bị đơn vị chi trả giữ lại 5% tổng số tiền thì số tiền đó được các doanh nghiệp giải thích là số tiền thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải nộp cho cơ quan thuế và được coi là khoản thu nhập phát sinh cho các hoạt động đầu tư. Câu hỏi Chia lợi nhuận sau thuế có cần phải nộp thuế TNCN?

Căn cứ Khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập cá nhân phải chịu thuế như sau:

  1. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức sau:

Lợi tức nhận được do có tham gia vào quá trình huy động, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập các nhân chịu thuế từ thu nhập đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ và đại diện pháp luật.”

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 10 quy định Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn như sau:

“Thuế suất đối với thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất phải chịu là 5%.”

Căn cứ theo các quy định trên, lợi nhuận được các công ty chia cho các thành viên góp vốn vào công ty TNHH (trừ công ty TNHH 1 thành viên) là khoản thu nhập cá nhân chịu thuế TNCN với mức chịu thuế suất toàn phần là 5%.

Công Ty Luật Minh Tuệ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thuế TNCN uy tín và chuyên nghiệp tại hà nội.

Xem Thêm: cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân , mức đóng thuế thu nhập cá nhân

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117