Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là một loại tranh chấp lao động đặc biệt, nó phát sinh từ việc tập thể người lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Do đó, chỉ thương lượng, hòa giải và trọng tài là những phương thức được thừa nhận trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

  • Thương lượng:

Là phương thức giải quyết tranh chấp mà không cần có sự tham gia của bên thứ ba, Tập thẻ người lao động và người sử dụng lao động ngồi lại với nhau, thảo luận nhằm tiến tới một thỏa thuận chung. Thương lượng không có cấu trúc ổn định, không có chủ tọa, không có một quy định cứng nhắc về thủ tục, Mục đích của thương lượng là nhằm đạt được sự chấp nhận của cả 2 bên. Kết quả thu được sau quá trình thương lượng thường là Thắng - Thua, Thua - Thua, Thắng - Thắng.

  • Hòa giải:

Là phương thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích mà theo đó một bên thứ ba (hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động) sẽ hỗ trợ các bên tranh chấp trong quá trình đàm phán, hoặc khi đàm phán gặp bế tắc, nhằm giúp họ đạt được thỏa thuận. Người hòa giải không có quyền áp đặt và cũng không tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp mà chỉ là người trung gian, đưa hai bên đến một điểm tương đồng. Pháp luật lao động Việt Nam quy định hòa giải là một phương thức bắt buộc trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thẻ về lợi ích được quy định tại điều 201 Bộ luật lao động 2012.

  • Trọng tài:

Là phương thức giải quyết tranh chấp mà thông qua đó bên thứ ba (ở VN là hội đồng trọng tài lao động) không hoạt động như một tòa án nhưng được trao quyền ra quyết định giải quyết tranh chấp. Có 2 phương thức trọng tài là “trọng tài tự nguyện” và “trọng tài bắt buộc”. Trọng tài tự nguyện có nghĩa là các bên phải đưa tranh chấp ra trọng tài nhưng không nhất định phải thực hiện phán quyết của trọng tài hoặc có quyền lựa chọn có sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp không. “Trọng tài bắt buộc” là việc xử một tranh chấp mà không cần có sự đồng ý của các bên liên quan và đưa ra phán quyết bắt buộc. Phương thức trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở VN khá giống với phương thức trọng tài tự nguyện. Pháp luật Việt Nam quy định trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp bắt buộc nhưng trọng tài lại không có quyền đưa ra phán quyết mà nó hoạt động như một tổ chức hòa giải.

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117