Đình công có được coi là tranh chấp lao động hay không?

Đình công không phải tranh chấp lao động. Đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể chưa được giải quyết, là hậu quả của quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể không thành. Nói cách khác, tranh chấp lao động tập thể là nguyên nhân dẫn đến đình công . Đình công cũng không phải biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Nó chỉ tạo ra một hoàn cảnh để thúc đẩy quá trình giải quyết tranh chấp lao động được nhanh chóng và đem lại sự có lợi cho tập thể người lao động.

Đình công chỉ có thể tiến hành trong phạm vi tranh chấp lao động tập thể, và không thể là hợp pháp nếu không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể. Nhưng không thể đồng nhất đình công là tranh chấp lao động tập thể. Vì tập thể lao động chỉ tiến hành đình công và người sử dụng lao động đã phát sinh tranh chấp. Bản thân đình công không phải là tranh chấp hay làm phát sinh tranh chấp. Bản thân đình công không phải là tranh chấp hay làm phát sinh tranh chấp mà đình công là hành vi nối tiếp của các tranh chấp.

Tags: đình công

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117