Tư vấn chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005.

 1. Điều kiện để chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH
 2. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định của luật doang nghiệp tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;
 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 4. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn phải thanh toán.
 5. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải có văn bản thỏa thuận với các bên của những hợp đồng chưa được doanh nghiệp thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi sẽ tiếp nhận và thực hiện tiếp các thủ tục của các hợp đồng đó;
 6. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc sẽ tiếp tục tiếp nhận và sử dụng các lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 7. Hồ sơ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp bao gồm:
 8. Điều lệ công ty;
 9. Giấy đề nghị chuyển đổi và đăng ký kinh doanh.
 10. Danh sách các chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn phải thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này;
 11. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
 12. Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp dối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan có thầm quyền nhận hồ sơ, cơ quan, đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản nêu rõ những lý do và hướng dẫn những yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp; đồng thời xóa tên doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi trong sổ đăng ký kinh doanh.

xem thêm: thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp , bổ sung ngành nghề kinh doanh  

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117