Tự do thành lập doanh nghiệp tư nhân giá rẻ

Luật doanh nghiệp bổ sung và sửa đổi năm 2014 có những quy định rất rõ ràng cá nhân được thành lập doanh nghiệp: Theo luật doanh nghiệp 2014 thì mọi cá nhân, pháp quyền đều có quyền đăng ký thành lập và quản lý doanh nghiệp; được quyền góp vốn và mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh theo như phải phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi và bổ sung. Chỉ trừ đối với 8 trường hợp được Luật Doanh nghiệp nêu tại Điều số 18 về “Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp”.

Những vấn đề  pháp lý và hồ sơ thủ tục chi phí thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh là một trong những lĩnh vực được luật doanh nghiệp 2014 cải cách, sửa đổi và bổ sung một cách mạnh mẽ nhất và có nhiều hiệu quả nhất đối với nền kinh tế việt nam từ khi có Luật doanh nghiệp vào năm 1999 và sửa đổi bổ sung năm 2005. Tuy nhiên, tổng kết chung việc thực hiện Luật doanh nghiệp 2005 của Việt Nam so với các môi trường quốc tế và các nước trong khu vực thì về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư, các thủ tục thành lập doanh nghiệp và sự khởi đầu của việc kinh doanh tại nước ta vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, gây tốn kém cả về chi phí lẫn cả thời gian cho người những cá nhân thực hiện. Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Thế giới và năm 2013 sự khởi đầu kinh doanh tại Việt Nam gồm tất cả 10 thủ tục với tổng thời gian làm việc để có thể có quyền kinh doanh và đầu tư là vào khoảng 34 ngày, được xếp hạng thứ 109 trên tổng 189 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới.

Tự do thành lập doanh nghiệp từ năm 2014

Nếu luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2005 trước đây đã đưa ra những yếu cầu phải có một số điều kiện kinh doanh như những bản sao chứng chỉ hành nghề của người quản lý doanh nghiệp và xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. Quy định này được mọi người đánh giá là không hợp lý, gây khó khăn, tốn kém thời gian, chi phí và không cần thiết cho quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Vì vậy, mà Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 đã được các cơ quan ban hành luật đã tách biệt việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và việc xin giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng, bãi bỏ các yếu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, không yếu cầu chứng chỉ hành nghề hay xác định vốn pháp định như quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 nữa.

Tuy nhiên có một số trường hợp, quyền thành lập doanh nghiệp cũng là nghĩa vụ của người đầu tư, kinh doanh. Ví dụ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải tiến hành thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo đúng với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Hay quy định về hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên trên 10 lao động lên phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của chính Luật doanh nghiệp năm 2014.

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117